Přizpůsobení webu
Adresa OÚ

Obecní úřad

Lubná č.p. 177

767 01 Kroměříž

Tel: 573 335 025


obec@old.obeclubna.cz

Informace z obce
rocenka
Poloha obce

GPS - Lubná

49°22'24.60''N, 17°39'64.90''E

Ukázat na mapě

Geomorava-obec-300x148

2

5

5

Základní informace
KrajZlínský
OkresKroměříž
PoštaNE
Škola
Kat. výměra764 ha
Nad. výška245 m
Počet obyv.450
Prům věk40

CZECH POINT

Obecní úřad Lubná poskytuje ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy. 


  • z rejstříku trestů
  • z katastru nemovitostí
  • z obchodního rejstříku
  • z rejstříku živnostenského podnikání pro fyzické osoby
  • z rejstříku živnostrnskéhopodnikání pro právnické osoby
  • z bodového hodnocení řidičů
  • vidimace a legalizace podpisů a listin
Důležitá telefonní čísla
Tísňová linka112
Záchr. služba155
Hasiči150
Policie158

Vážení občané obce Lubná,

nacházíme se již v druhém týdnu nouzového stavu, který vyhlásila vláda ČR na celé území státu v souladu se zákonem č.240/2000 Sb. o krizovém řízení tzv. „krizový zákon“. Znamená to tedy, že žijeme v krizovém stavu, z kterého vyplývají různá omezení běžného způsobu života, přesun pravomocí z kolektivního rozhodování na jednotlivé funkcionáře: zejména na starosty, hejtmany, ministry apod. Výše uvedený zákon ve svých ustanoveních také umožňuje přísněji postihovat nedodržování vyhlášených opatření a omezení, nechť se to týká právnické nebo fyzické osoby. Není mým úmyslem strašit, ale jen připomenout, že žijeme ve zvláštním přísnějším režimu. A nyní k podstatě tohoto příspěvku.

Dovolte, abych touto cestou poděkoval Vám všem, protože drtivá většina z Vás, ne-li všichni pochopila, že ta opatření a zákazy nejsou vyhlašována jen tak z nějakého rozmaru, ale vychází ze skutečně složité situace. Děkuji všem, že respektujete všechna opatření a tím alespoň oddalujeme hrozbu šíření viru v naší obci. Tak jak se ke mně dostávají informace z různých zdrojů, bohužel ne všude to tak funguje, výjimkou není ani  naše blízké okolí.

Zvláštní poděkování chci adresovat paní Sládečkové a její rodině, která vyrobila pro většinu našich občanů velmi kvalitní roušky, dále děkuji paní Soldánové, paní Šidlíkové, Petře Císařové, paní Chocholaté a paní Marákové, které také dodaly nemalé množství a navíc vybavily své rodiny a sousedy. Děkuji také ženám a dívkám, které při této činnosti pomáhaly D. a K. Stančíková, I. Skypalová, L. Kociánová, K. Šáchová, S. Daňková.

Díky Vám, dámy, jsem mohl dnes reagovat na naléhavou prosbu, na kterou narazil Ing. Němeček na internetu o potřebě roušek pro sociálně slabé v Kroměříži. Dnes bylo předáno 45 ks roušek, menší množství desinfekce a několik párů hygienických rukavic. Posílají Vám velké „Díky!!“.

V neposlední řadě děkuji paní místostarostce Jitce Šáchové za organizační pomoc a zajištění nákupu potravin pro některé naše spoluobčany, v této činnosti budeme pokračovat.

Díky Vám všem, chraňme sebe, své blízké a své okolí.

Kováč Jan – starosta

Datum a svátky

 

Informace o koronaviru

Úřední deska


Všechny dokumenty, včetně návrhu a schváleného : rozpočtu, střednědobého výhledu rozpočtu, závěrečného účtu, rozpočtového opatření apod., jsou uveřejněny v úplném znění zde na elektronické úřední desce a nahlédnout do jejich listinné podoby je možné v kanceláři OÚ v Lubné v úředních hodinách.
Pohlednice Lubné
Na obecním úřadu jsou k dispozici nové pohlednice naší obce. Jsou zhotoveny ve dvou variantách: zimní a letní. Prodej v úředních hodinách. Cena za  1 kus 15,-Kč.

pohled letní0003

   pohled zimní0002

Odkazy

Mikroregion Chřiby

www.chribymikroregion.cz


MAS Hříběcí hory

www.hribecihory.cz


Sdružení pro cestovní ruch - KM

www.region-kromeriz.cz/

Jaké bude počasí
Služby v okolí

Kroměřížská nemocnice a.s.

Tel: 573 322 111

 

VaK Kroměříž

Tel: 573 517 500, 501

 

E-On

Tel: 840 111 333

 

RWE

Tel: 840 112 355

 

Hlavní pošta Kroměříž

Tel: 840 111 244

Statistika

TOPlist