Přizpůsobení webu
Adresa OÚ

Obecní úřad

Lubná č.p. 177

767 01 Kroměříž

Tel: 573 335 025


obec@old.obeclubna.cz

Informace z obce
rocenka
Poloha obce

GPS - Lubná

49°22'24.60''N, 17°39'64.90''E

Ukázat na mapě

Geomorava-obec-300x148

2

5

5

Základní informace
KrajZlínský
OkresKroměříž
PoštaNE
Škola
Kat. výměra764 ha
Nad. výška245 m
Počet obyv.450
Prům věk40

CZECH POINT

Obecní úřad Lubná poskytuje ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy. 


  • z rejstříku trestů
  • z katastru nemovitostí
  • z obchodního rejstříku
  • z rejstříku živnostenského podnikání pro fyzické osoby
  • z rejstříku živnostrnskéhopodnikání pro právnické osoby
  • z bodového hodnocení řidičů
  • vidimace a legalizace podpisů a listin
Důležitá telefonní čísla
Tísňová linka112
Záchr. služba155
Hasiči150
Policie158

K tomuto kroku jsem se chystal dlouho, ale vždy jsem si řekl, „však se snad situace zlepší a někteří občané se umoudří“. Opak je pravdou. Jedná se o hospodaření s odpady na území obce, o co jde konkrétně ? Uvedu několik příkladů. Pořád opakovaná a neutěšená situace na stanovištích kontejnerů pro sběr tříděného odpadu. Tato místa nejsou určena jako skládky kovového nebo dřevního odpadu, ani jako úložiště velkoobjemového odpadu z různých materiálů. Přes několikeré upozornění se situace nezlepšila a neustále někdo musí toto okolí uklízet a nepořádným občanům je to úplně jedno. Někdo kdysi napsal na hřbitovní vývěsku „Vizitka obce“ nebo něco v tomto smyslu, ale dotyčný(á) se zapomněl(a) podívat za hřbitovní zeď, kde je trvale umístěn kontejner na hřbitovní odpad a to bych chtěl zdůraznit hřbitovní nikoli domovní nebo dokonce ze soukromých zahrad. Navíc si myslím, že uvedený kontejner je dostatečně objemný na to, aby musel být odpad všeho druhu rozházen v jeho okolí. A to je vizitka nás všech, zejména nájemců hrobových míst. Několik desetiletí nebyly v obci umístěny odpadkové koše, na podnět některých zastupitelů bylo tak provedeno a vznikl další problém. Do těchto košů určitě nepatří láhve ze skla, petláhve, plechovky od piva ani jiný domovní odpad a už vůbec nejsou tato místa určena jako úložiště domovního odpadu v plastových pytlích jak někdo s oblibou činí u odpadkového koše nahoře u kulturáku. Další příklad a špatná zkušenost je s kontejnerem, který je určen výhradně na kovový odpad nikoli na pračky, ledničky, plastový odpad, barvy apod. K tomu je určen např. sběr nebezpečného odpadu 2x ročně a sběr velkoobjemového odpadu také 2x ročně. Ale např. stavební odpad si musí každý občan likvidovat na vlastní náklady, ten nepatří do žádných z výše uvedených nádob. Obec vybudovala za nemalé finanční náklady a z vlastních zdrojů kompostárnu, která je určená na zpracování biologického odpadu dále byla zřízena skládka za druhým hřištěm ke skladování ořezů(větví) z ovocných,  jehličnatých, okrasných stromů apod. To znamená, že to není učeno pro pařezy a silné a dlouhé stromové kmeny, které tam někdo navezl a přikryl větvemi a ještě aby to bylo složitější tak to vyklopil hned u cesty a k volné zádní části(k lesu) už se nikdo nedostane. Takže skládka je poloprázdná, ale už se tam nedá nic uložit. Někdo si snad myslí, že máme na obci dřevozpracující průmysl? Anebo je to zase ten případ „však on to někdo uklidí“! Věřím, že většina našich občanů se chová odpovědně a nechce, abychom žili v obci, o které si budou v okolí říkat nepěkné věci. V žádném případě nechci vyprovokovat nějakou „udavačskou“ hysterii ve stylu „všechno se musí hlásit“. Myslím si, že v současné době toho vidíme kolem sebe až, až. Tímto konstatováním neutěšeného stavu chci vyzvat ty neodpovědné občany, aby se nad sebou konečně zamyslely a neznepříjemňovali život ostatním. Není to poprvé, kdy vás všechny žádám, abychom se chovali k sobě, ale i k přírodě odpovědně a ohleduplně. Na základě výše uvedeného oznamuji občanům, že budou na kritická místa postupně instalovány fotopasti a jejich záznamy vyhodnocovány popř. předány odpovědným orgánům.

Kováč Jan

starosta obce

Datum a svátky

 

Informace o koronaviru

Úřední deska


Všechny dokumenty, včetně návrhu a schváleného : rozpočtu, střednědobého výhledu rozpočtu, závěrečného účtu, rozpočtového opatření apod., jsou uveřejněny v úplném znění zde na elektronické úřední desce a nahlédnout do jejich listinné podoby je možné v kanceláři OÚ v Lubné v úředních hodinách.
Pohlednice Lubné
Na obecním úřadu jsou k dispozici nové pohlednice naší obce. Jsou zhotoveny ve dvou variantách: zimní a letní. Prodej v úředních hodinách. Cena za  1 kus 15,-Kč.

pohled letní0003

   pohled zimní0002

Odkazy

Mikroregion Chřiby

www.chribymikroregion.cz


MAS Hříběcí hory

www.hribecihory.cz


Sdružení pro cestovní ruch - KM

www.region-kromeriz.cz/

Jaké bude počasí
Služby v okolí

Kroměřížská nemocnice a.s.

Tel: 573 322 111

 

VaK Kroměříž

Tel: 573 517 500, 501

 

E-On

Tel: 840 111 333

 

RWE

Tel: 840 112 355

 

Hlavní pošta Kroměříž

Tel: 840 111 244

Statistika

TOPlist